Pagini

26 noiembrie 2013

Stimularea atenţiei la copii

Atenţia este unul dintre aspectele cele mai importante prezente în cadrul actului de învăţare. O învăţare eficientă se realizează prin focalizarea atenţiei copiilor. Atenţia facilitează într-o măsură importantă actul memorării, sporeşte claritatea cunoştinţelor şi măreşte viteza de prelucrare a informaţiilor achiziţionate.

Există mai multe tipuri de atenție:
- atenţia involuntară realizată fără efort, în mod natural, doar datorită interesului;
- atenţia voluntară care presupune voinţă;
- atenţia postvoluntară  care apare după ce o activitate care necesita înainte un efort de voinţă
se transformă într-o activitate plăcută, care atrage în mod natural.

Din punct de vedere psihopedagogic, dezvoltarea capacităţii de a fi atent se realizează atât prin respectarea anumitor condiţii şi capacitaţi ale psihicului uman, cât şi prin numeroase exerciţii aplicate tuturor copiilor dar mai ales, celor care le lipseşte această abilitate.


Dintre strategiile, metodele, tehnicile sau procedeele utilizate şi recomandate pentru formarea şi dezvoltarea atenţiei de catre specialistul after school, vă oferim câteva condiţii mai simple şi mai uşor de aplicat, metode folosite și de profesorii noștri din cadrul programului de after school:

- stimularea şi cultivarea interesului şi a curiozităţii naturale a copiilor;
- prezentarea unor obiecte, fenomene, materiale noi, experimente practice care atrag atenţia;
- folosirea unor stimuli intenşi pentru a capta atenţia: dimensiunile mari ale materialului de lucru, culorile vii şi contrastante, tehnologie de ultimă generație;
- organizarea unor situaţii de învăţare pe principiul progresiei în ceea ce priveşte complexitatea şi dificultatea, la care putem adăuga şi variate instrucţiuni verbale;
- folosirea progresivă a unor tipuri speciale de recompense reale, concrete sau simbolice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu