Pagini

7 ianuarie 2014

Impactul muzeului contemporan asupra școlii

Arta contemporană nu este doar un focar de energie şi mişcare dar dă viaţă la o mulţime de obiecte efemere dar pline de efect care trezesc interesul publicului și-i suscită creativitatea. Prezentul îşi impune regulile şi omul contemporan nu poate să aleagă sau să aştepte, acesta, este absorbit de un flux inevitabil de infomație. Imensa maşină a timpului merge prea accelerat înainte şi este prea dificil să te opreşti pe loc, mecanism la care noua generație trebuie nu doar să se adapteze  ci să și asimileze rapid și eficient informația transmisă. Muzeul contemporan datorită expozițiilor temporare care le găzduiește reflectă indubitabil forfota din lumea înconjurătoare, acesta reprezintă o oglindă a diverselor activități din mediul artistic. Învățământului artistic s-a întemeiat în spații muzeale care permiteau studiul asupra operelor antice sau picturilor contemporane epocii.  Primordiala funcție a muzeului este de a instrui publicul, oferindui șansa să vadă istoria din perspectiva artei care spre deosebire de izvoarele scrise reflectă în cheie psiho-socio-culturală trecutul. Noua generația adaptată ritmului accelerat de viață nu se mulțumește cu mediul de învățământ formal care oferă un pachet standart de informație. Programele educaționale necesită a fi adaptate contemporanietății prin interdisciplinaritate, interactivitate și o doză mai mare de mișcare.

          Interdependenţa dintre educaţia formală, non-formală şi informală este produsul epocii contemporane şi răspuns la nevoile societăţii moderne. Între diferitele forme de educaţie se pot institui trei relaţii şi anume: convergente (de întărire reciprocă), paralele (de independenţă) şi divergente (de influenţă negativă).

         Caracteristic pentru educaţia formală şi non-formală este faptul că ambele sunt forme organizate de societate în scopul facilitării şi  grăbirii acumulărilor de cunoştinţe, modelării comportamentelor dat fiind că deţin un rol deosebit dezvoltarea personalităţii. Interdependenţa a tuturor acestor forme duce la creşterea potenţialului educativ cât şi la potenţarea creativităţii. Educaţia non-formală este o completare a educaţiei formale. Educaţia formală asimilează, ghidează, completează şi corectează informaţiile obţinute pe calea educaţiei non-formale şi informale; ea constituie o funcţie integrativă, de sinteză a diferitelor experienţe trăite până la o anumită vârstă. Punerea în valoare reciprocă a acestor trei forme de educaţie constituie modalitatea de a obţine eficienţa maximă a activităţii educative, realizării unei educaţii permanente şi globale în acelaşi timp.

           Muzeele, bisericile, programele de televiziune, de radio, tematica activităţii teatrale şi editoriale pot alcătui un cadru, o acţiune concentrată ce ar consfinţi practic raţiunea unificării celor trei forme  de educaţie şi în deosebi a efectelor lor.

            I.C.O.M  defineşte muzeul ca fiind ,,o instituţie permanentă, creată pentru conservarea, cercetarea, punerea în valoare prin diferite mijloace şi mai ales expunerea pentru instruirea şi educarea publicului a colecţiilor de obiecte de interes artistic, istoric, ştiinţific şi tehnic”.

Bruno-Nassim Aboudrar face o definiţie spunând că: ,,Muzeul trebuie să expună patrimoniul ce-l conservă, să educe şi să ofere plăcere”.

            În 1922, Jean Capart, conservatore şef al Muzeului de Artă şi Istorie din Bruxelles, conferă muzeului două misiuni: una ştiinţifică şi internă, alta, educativă şi de comunicare exterioară. Funcţiile muzeului sunt definite de Henri Rivière şi I.C.O.M prin ,,cinci verbe” : de cercetare, achiziţionare, conservare, comunicare şi expunere. Peter van Mensch reduce definiţia la ,,trei verbe”: a oferi, educa şi comunica.

             Proiectul muzeal conţine nişte sub puncte precum: tematica publicului şi muzeografia. Tematica propusă depinde de muzeu adică de spaţiu sau colecţie. Tema coordonează cu activităţile muzeale şi deci este importantă întru dezvoltarea muzeului dar, cu toate acestea absenţa temei este din ce în ce mai acceptată. Muzeul pentru a putea evolua şi întreţine are nevoie de public. Instituţiile muzeale îşi diversifică activităţile pentru a atrage mai mult public. Activităţile ţin de prezentarea textelor în mai multe limbi. Muzeografia expoziţiei este un factor primordial în determinarea discursului purtat la o expoziţie, înaintea obiectelor expuse este un element esenţial al proiectului muzeal ce trebuie să stabilească la ce nivel opţiunile muzeografice sunt în acord cu tematica muzeală şi cu publicul. Opţiunile muzeografice privilegiate sunt fondate pe stimulare, principalul factor de a atrage grupe de tineri. Proiectul muzeal nu poate să se limiteze la aspectele direct accesibile publicului, expoziţiei şi stimulării. El caută echilibru dintre patru funţii: expoziţii, conservare, cercetare şi stimulare.

          Ştiinţele umane şi mai particular sociologia,  mult timp a fost indiferentă faţă de muzeologie. Cercetările care au fost făcute pentru a restabili muzeul în contextul lui social a dus la necesitatea de a instrui publicul.

        Logica publicului  - Muzeele reflectă contextele culturale, politice şi sociale în care se înscriu. Lucru contemporan cu publicul este legat de democraţie şi de drepturile omului care îi permit libertate de participare la viaţa culturală.
        Instruirea publicului  Lucru asupra publicului a fost mult timp disociat de politica muzeală la nivel de instituţie şi mai general administraţiilor culturale. După al doilea război mondial, în Europa priorităţile muzeale au fost înainte de toate patrimoniale şi materiale, asociaţiile profesionale nord-americane  a evidenţiat rolul pedagogic al muzeului.
      Frecventarea muzeelor Studiile publicului ne permit mai bine  să cunoaştem frecventarea. Pentru Hana Gattesdiener, Lucien Mironer şi Jean Davallon, muzeele cunosc în Franţa ,, o dezvoltare rapidă cu ajutorul publicului”. Frecventare nu este aceeaşi la toate muzeele. Repartiţia geografică a frecventării depinde de locaţia muzeelor, dar este egal alăturată organizării teritoriale a ţării:  muzeul este un fenomen  urban marcat de contrastul dintre capitală şi provincie.
      Politica publicului Afirmaţia unei misiuni culturale este de a pune în valoare politica publicului ce duce la ameliorarea funcţionării, de oferirea de noi servicii şi de a propune un ansamblu de activităţi. Muzeul se adresează mai multor categorii de vizitatori. Interesul purtat vizitatorilor se traduce  prin reamenajarea colecţiilor permanente şi generalizarea expoziţiilor temporare. Prestările sunt din ce în ce mai diverse: vizitele cu ghid şi ajutorul la vizită, ateliere pentru copii şi vizite şcolare, formaţie pentru profesori, evenimente-conferinţe, concerte, întâlniri - sunt metode ce modifică raportul dintre public şi muzeu.

       Instituțiile muzeale sunt niște laboratoare în care privitorul nu doar preia informația dar poate să  o modifice sau interpreteze în cheie personală. Muzeul contemporan oferă sugestii care trezesc curiozitatea de a descoperi și a contribui la   nașterea operei. Un exemplu relevant este instalația, limbaj artistic în care este accentuat cu precădere rolul privitorului, ca figură totală în definirea instalaţiei. Privitorul este totodată jertfă şi critic la asociaţii, gânduri şi amintiri stârnite de instalaţie. Acesta se refugiază în atmosfera operei înţelegând mesajul transmis de artist. Rolul instalaţiei este să trezească entuziasm şi recţii. Artistul trebuie să prevadă traseul ales de privitor şi toate punctele de vedere urmărite de acesta. Instalaţia ,,totală” trebuie să insufle vizitatorului sentimentul că spaţiul în care a ajuns este locuit de mult şi că acolo au trăit şi trăiesc oameni şi, doar pentru câteva minute a fost lăsat cu scopul de a se întoarce. Artistul trebuie să creeze iluzia prezenţei permanente a omului. Artistul rus Ilya Kabakov studiază psihologia omului în diferite situaţii precum starea în faţa unei pise de teatru, film sau stadion. Instalaţia  degajă atmosfera de semi-somn, în care privitorul evadează în vis şi meditaţie şi totodată este conştient de lumea reală.

       Scenografia spaţiului contribuie la mecanismul timpului. Obiectele vechi sau distuse în mod cert reprezintă trecutul, obiectele cu formă stranie reprezentă viiotorul iar  prezentul, este însuşi privitorul care stă în centrul  instalaţiei. Obiectele care sugerează timpul insuflă frică şi mister care se manfestă prin: te opreşti şi nu poţi ieşi din ea; stai neclintit şi aştepţi emoţionat cu sentimentul că ceva se va întâmpla; cineva trebuie să vie; în acelaţi timp s-a întâmplat ceva; aici deja s-a întâmplat ceva; te afli în centru a trei timpuri; stai în puctul în care există o tensiune ce trece prin tine şi pe lângă tine, unde totdeauna ceva se întâmplă; acest spaţiu de plimbă de a trecut la viitor şi invers, starrea care te ameţeşte şi nu-ţi permite să te mişti; lucrurile care  te înconjoară nu sunt la fel, ele se amestecă cu obiectele şi emoţia timpului; în unele obiecte se concetrează emoţia viitorului iar în alte cea a trecutului; spaţiul se împarte în trecut şi viitor; identificarea concetraţiei timpului din obiecte; prezenţa privitorului; lipsa exploziei în acest circuit; tu stai printre alţi vizitatori şi îţi pare întrebarea dacă aceasta se întâmplă doar cu tine sau cu fiecare în parte.

        Instalaţia este spaţiul reconstituit ce posedă o scenografie complexă cu rolul să impresioneze privitorul. Instalaţia ,,totală” este un loc destinat mişcării, unde a fost, este sau poate fi un eveniment. Dramaturgia instalaţiei este constuită de  privitorul care urmează traseul regizat de artist şi  aşteaptă ceva neobişnuit. Textul din interiorul instalaţiei care are calitatea de a absoarbe mai multe genuri, stârneşte interesul privitorului precum şi lumina sau culoarea care au ca rol să participe la crerea atmosferei.

         În această ordine de idei muzeul contemporan prin film, fotografie, pictura, sculptură sau performance oferă un material valoros care poate completa în mod eficient programele educaționale existente.  Prin noile limbaje artistice contemporane tinerii se pot indentifica în acest circuit al prezentului și hrăni cu o doză esențială de energie și creativitate. Fregventarea muzeului comporan poate trezi un interes substanțial nu doar pentru domeniul artistic ci și pentru celelalte discipline predate în școală prin sporirea imaginației și stimularea gândirii. Muzeul reprezintă un teren de joacă sau un atelier permanent deschis pentru lucru sau experiment, spațiu cu condiții adecvate tinerilor înghițiți de avalanța de informație.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu